Вайнштейн Михайло

До портрета Марка Шагала/ КОНТАКТИ
archive.UU@gmail.com