Self-portrait
1948
Self-portrait
1953
Mother’s Portrait
1957
Self-portrait
1960–1962
Portrait of Serhii Dubovyk
1962
Student from Somalia
1963