/ Museum of Modern Art of Ukraine

Lymariev Anatolii
Portrait of Masha Kovalenko-Litynska
1981-1982
Havrylenko Hryhorii
The King. Illustration for “The Tale” (“Skazka”) by Daniil Kharms
1971
Havrylenko Hryhorii
The Robber. Illustration for “The Tale” (“Skazka”) by Daniil Kharms
1971
Vainshtein Mykhailo
Portrait of Liudmyla Zahorna
1966
Vainshtein Mykhailo
Portrait of a Girl Lost in Thought
1966
Vainshtein Mykhailo
Woman’s Portrait
1966
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the Art Critic Mariia Skliarska
1966
Tetianych Fedir
History of Ukraine
1966
Tetianych Fedir
Frypulia
1977
Vainshtein Mykhailo
Portrait of the Artist Ihor Hryhoriev’s Wife
1977
Horska Alla
Dance
1963
Kotkov Ernest
Mother’s Portrait
1956
Kotkov Ernest
Portrait І
1959
Kotkov Ernest
Near the Mirror
1956
Kotkov Ernest
Artist at Work
1959
Kotkov Ernest
Portrait ІІ
1959
Kotkov Ernest
Baltic States
1959
Kotkov Ernest
Nida (Curonian Spit)
1959
Kotkov Ernest
In Odesa
1961
Kotkov Ernest
Evening Swim
1961
Kotkov Ernest
Grandma with Grandson
1962–1965
Kotkov Ernest
Grandma with Grandson
1965
Kotkov Ernest
Tata and Ihor
1965
Kotkov Ernest
Pier (Mariupol)
1966
Kotkov Ernest
Landscape
1969
Kotkov Ernest
In Good Humor
1971
Kotkov Ernest
Fairy Tale
1971
Kotkov Ernest
Love and Tenderness
1990
Kotkov Ernest
Struggle
1990
Kotkov Ernest
Family
1990
Kotkov Ernest
Discussion
1990
Kotkov Ernest
Face of the Past
1991
Kotkov Ernest
Oh, Me
1991
Kotkov Ernest
Coming Closer
1991
Kotkov Ernest
Betrothed
1991
Kotkov Ernest
In Flight
1991
Kotkov Ernest
On the Trapeze
1991
Kotkov Ernest
Stage Image
1992
Kotkov Ernest
In Another Dimension
1993
Kotkov Ernest
Encounter
1993
Kotkov Ernest
Quarrel
1993
Kotkov Ernest
In a Parallel World
1993
Kotkov Ernest
Feeling of Closeness When Meeting
1993
Kotkov Ernest
Ritual Dance
1993
Kotkov Ernest
Clown Who Grows Old
1994
Kotkov Ernest
My Visions. (Triptych)
1994
Kotkov Ernest
Vorticity
1994
Kotkov Ernest
Love Game ІІ
1994
Kotkov Ernest
Girl with Cherries
1994
Kotkov Ernest
Click-Clack
1994
Kotkov Ernest
Memory of Childhood
1994
Kotkov Ernest
Spring Waters
1994
Kotkov Ernest
Nude
1995
Kotkov Ernest
Torso
1995
Kotkov Ernest
On a Walk
1995
Kotkov Ernest
Twilight
1995
Kotkov Ernest
Night
1995
Kotkov Ernest
On the Farm
1996
Kotkov Ernest
Forest Song
1996
Kotkov Ernest
Those Who Fly in Space
1997
Kotkov Ernest
Hidropark
1997
Kotkov Ernest
Fall
1997
Kotkov Ernest
Summer
1997
Kotkov Ernest
Salute
1997
Kotkov Ernest
Verkhovyna
1997
Kotkov Ernest
Flow
1997
Kotkov Ernest
Self-portrait
1998
Kotkov Ernest
In the Constellation of Libra
1998–2001
Kotkov Ernest
Cosmic Fantasy
2000
Kotkov Ernest
Nature that Comes to Life
2000
Kotkov Ernest
Self-portrait
2000
Kotkov Ernest
Extasis
2001
Kotkov Ernest
Line of Attraction
2001
Kotkov Ernest
Fauna
2001
Kotkov Ernest
Movement in Space
2001
Kotkov Ernest
Thinking
2001
Kotkov Ernest
Inception
2002
Kotkov Ernest
Triumph
2002
Kotkov Ernest
Forest Song
2003
Kotkov Ernest
On Three Whales
2003
Kotkov Ernest
Soaring in the Sky
2003
Kotkov Ernest
On a Distant Planet
2003
Kotkov Ernest
Before Common Era
2003
Kotkov Ernest
Three Musketeers
2003
Kotkov Ernest
Contact
2003
Kotkov Ernest
Pendulum
2003
Kotkov Ernest
Reflection
2003
Kotkov Ernest
Zodiakality
2003
Kotkov Ernest
Flying Ovals
2003
Kotkov Ernest
Through the Looking-Glass
2004
Kotkov Ernest
Temptation
2004
Kotkov Ernest
Alarmed Shapes
2004
Kotkov Ernest
News of a Birth
2004
Kotkov Ernest
In Weightlessness
2004
Kotkov Ernest
Birth of Shape
2005
Kotkov Ernest
Adventure Seekers
2006
Kotkov Ernest
Landscape (Variant)
2011
Kotkov Ernest
Kyiv Yard
1959
Malyshko Mykola
Kaniv. Clouds
1962
Malyshko Mykola
Doubt. Diptych
1991
Malyshko Mykola
Two Natures
1998
Dubovyk Oleksandr
Two
1968
Lerman Zoia
My Friend Lida Hrechanivska
1947
Lerman Zoia
Portrait of a Girl
1950s
Lerman Zoia
My Childhood Yard
1957
Lerman Zoia
Near the Pier
1958
Lerman Zoia
Portrait of the Artist Manzara Ahaieva
1969
Lerman Zoia
Zoya Kosmodemyanska. Year 1941
1969
Lerman Zoia
Portrait of the Artist Ihor Hryhoriev
1976
Lerman Zoia
Natalka
1986
Lerman Zoia
Patrick’s Wife
1999
Lerman Zoia
Pause
2001
Lerman Zoia
Duet at the Lake
2001
Lerman Zoia
Olena
1963
Lerman Zoia
Nude. (Lesia)
1956
Lerman Zoia
From the Series “Festival of Youth and Students”
1959
Levych Yakym
Summer
2000
Levych Yakym
Walk
2008
Ihnatov Kostiantyn-Vadym
Great Tea Party
1972